Visszavásárlás

Ha meggondoltad magad, a termék kézhezvételétől számított 14 napig visszahozhatod hozzánk és mi visszavásároljuk Tőled, akár webáruházunkban, akár személyesen vásároltad!

Ha a termék nem sérült meg, akkor csak a blokkra és az eredeti csomagolásra lesz szükséged. Sérült termékekre a garanciális ügyintézés szabályai vonatkoznak.

 

(a) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányaira, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

(b) olyan nem előre gyártott termékre, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termékre, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; továbbá

(c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékre;

(d) olyan zárt csomagolású termékre, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

(e) olyan termékre, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

(f) sérült, vagy a használat nyomait mutató termékre

(g) hírlapra, folyóiratra és időszaki lapra, az előfizetéses szerződések kivételével; és

(h) mindazon egyéb esetekben, amelyekben a vonatkozó jogszabály (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) előírásai szerint nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.

 

Az elállás joga Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A vásárló Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.

Itt talál meg bennünket